2009

Διδακτορική Διατριβή

Τον Δεκέμβριο του 2009 μου απονεμήθηκε ο τίτλος του Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής με θέμα “Διαταραχές Αιθουσοκοχλιακού Συστήματος σε Ασθενείς με Σύνδρομο Κροταφογναθικής Αρθρωσης” με τον βαθμό ΑΡΙΣΤΑ.

 


 

​1995 – 2003

Μεταπτυχιακές Δραστηριότητες

  • Υποχρεωτική Υπηρεσία Υπαίθρου στο Κέντρο Υγείας Πάρου από 16/11/1995 έως 15/01/1997.
  • Ειδικευόμενη Ιατρός Γενικής Χειρουργικής στην Α΄Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων Αγ. Σοφία στο διάστημα από 15/02/1997 έως 14/02/1998 για έναρξη εκπαιδεύσεως προς την απόκτηση της ειδικότητος της ΩΡΛ.
  • Ειδικευόμενη Ιατρός της ΩΡΛ Κλινικής του Νοσοκομείου  Παιδών Αγ.Σοφία από 11/03/1998 έως 21/03/2000.
  • Ειδικευόμενη Ιατρός της ΩΡΛ Κλινικής του Νοσοκομείου Μεταξά Πειραιά από 01/08/2001 έως 25/05/2003.
  • Μετακπαίδευση στα νοσοκομεία Νorwich & Dundee Μ.Βρετανίας σε έμμισθη θέση.
  • Απόκτηση τίτλου ΩΡΛ ειδικότητας  στις 30/07/2003.
  • Ιατρός ΩΡΛ τμήματος Νοσοκομείων ΙΑΣΩ από τον 12/2003.

 


 

​1989 – 1995

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Φοίτηση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το διάστημα 1989 έως 1995, απόκτηση πτυχίου τον Ιούλιο του 1995.

 


Δημοσιεύσεις

  • ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  – 2ο τεύχος του Πανελλήνιου Περιοδικού Ακοολογίας)
  • Συγγραφή του κεφαλαίου ΩΡΛ στην εγκυκλοπαίδεια του Care στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.care.gr
  • ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (E. ΠΕΡΑΚΗ – Ι.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ /ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ)  – 2ο τεύχος του Πανελλήνιου Περιοδικού Ακοολογίας

 


Εκπαιδευτικό Έργο

Καθηγήτρια Ανατομικής και Φυσιολογίας στους σπουδαστές των Παραϊατρικών Τμημάτων των ΙΕΚ “Ιπποκράτειος”.

Call Now Button