Όποτε υπάρχει ανάγκη για χειρουργική επέμβαση
στους τομείς της ειδικότητάς μου, τις διενεργώ αυτοπροσώπως και άμεσα
σε κλινικές συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ
και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες σε φιλικές τιμές.

Χειρουργικές Επεμβάσεις

Χειρουργική Αποκατάσταση ΩΡΛ παθήσεων

Dr Eleni Peraki ENT | Athens, Paros | Χειρουργικές Επεμβάσεις (Surgeries)

 • Αμυγδαλεκτομή
 • Αδενοειδεκτομή (κρεατάκια)
 • Πλαστική ρινός
 • Ευθειασμός ρινικού διαφράγματος
 • Πολύποδες λάρυγγα (μικρολαρυγγοσκόπηση)
 • Παρακέντηση ώτων – ωτοσκλήρυνση – τυμπανοπλαστική
 • Βραχύς Χαλινός Γλώσσας – Άνω Χείλους
Dr Eleni Peraki ENT Athens Paros Nose Ear Throat

Χειρουργική Τραχήλου

 • Κύστεις Τραχήλου
 • Κύστεις Θυρεογλωσσικού Πόρου
 • Επεμβάσεις σιελογόνων αδένων (παρωτίδες, υπογνάθειος, υπογλώσσιος)
Dr Eleni Peraki ENT Athens Paros Nose Ear Throat
Surgeon Dr Eleni Peraki ENT Athens Paros Nose Ear Throat Operation

Ενδοσκοπική Χειρουργική Ρινός & Παραρρίνιων Κόλπων

Surgeon Dr Eleni Peraki ENT Athens Paros Nose Ear Throat Operation
 • Πολύποδες – Χοανοπολύποδες
 • Όγκοι
 • Χρόνιες & Οξείες Φλεγμονές
 • Καυτηριασμός Ρινικών Κογχών – Κογχοτομή
Dr Eleni Peraki ENT Athens Paros Nose Ear Throat

Χειρουργική θυρεοειδούς αδένα

 • Ολική Θυρεοειδεκτομή
 • Υφολική Θυρεοειδεκτομή
 • Χειρουργική παραθυρεοειδών Αδένων
Dr Eleni Peraki ENT Athens Paros Nose Ear Throat
Surgeon Dr Eleni Peraki ENT Athens Paros Nose Ear Throat Operation
Call Now Button