Όποτε υπάρχει ανάγκη για χειρουργική επέμβαση στους τομείς της ειδικότητάς μου,

τις διενεργώ αυτοπροσώπως και άμεσα

σε κλινικές συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες σε φιλικές τιμές.

Χειρουργική Αποκατάσταση ΩΡΛ παθήσεων

Dr Ελένη Περάκη | χειρουργικές επεμβάσεις ΩΡΛ

 • Αμυγδαλεκτομή
 • Αδενοειδεκτομή (κρεατάκια)
 • Πλαστική ρινός
 • Ευθειασμός ρινικού διαφράγματος
 • Πολύποδες λάρυγγα (μικρολαρυγγοσκόπηση)
 • Παρακέντηση ώτων – ωτοσκλήρυνση – τυμπανοπλαστική
 • Βραχύς Χαλινός Γλώσσας – Άνω Χείλους
Dr Ελένη Περάκη | Χειρουργός ΩΡΛ | Αθήνα (Μαρούσι) - Πάρος

Χειρουργική Τραχήλου

 • Κύστεις Τραχήλου
 • Κύστεις Θυρεογλωσσικού Πόρου
 • Επεμβάσεις σιελογόνων αδένων (παρωτίδες, υπογνάθειος, υπογλώσσιος)
Dr Ελένη Περάκη | Χειρουργός ΩΡΛ | Αθήνα (Μαρούσι) - Πάρος
Dr Ελένη Περάκη | Χειρουργός ΩΡΛ | Αθήνα (Μαρούσι) - Πάρος

Ενδοσκοπική Χειρουργική Ρινός & Παραρρίνιων Κόλπων

Dr Ελένη Περάκη | Χειρουργός ΩΡΛ | Αθήνα (Μαρούσι) - Πάρος
 • Πολύποδες – Χοανοπολύποδες
 • Όγκοι
 • Χρόνιες & Οξείες Φλεγμονές
 • Καυτηριασμός Ρινικών Κογχών – Κογχοτομή
Dr Ελένη Περάκη | Χειρουργός ΩΡΛ | Αθήνα (Μαρούσι) - Πάρος

Χειρουργική θυρεοειδούς αδένα

 • Ολική Θυρεοειδεκτομή
 • Υφολική Θυρεοειδεκτομή
 • Χειρουργική παραθυρεοειδών Αδένων
Dr Ελένη Περάκη | Χειρουργός ΩΡΛ | Αθήνα (Μαρούσι) - Πάρος
Dr Ελένη Περάκη | Χειρουργός ΩΡΛ | Αθήνα (Μαρούσι) - Πάρος
Call Now Button